Intensitat tornados: Escala Fujita-Pearson
Esquema Intensitat Velocitat Danys
Km/h Mph
F0 105 – 137 65 – 85 Lleus. Trencament de branques
F1 138 – 178 86 – 110 Moderats. Poden fer moure cotxes i arrencar teules
F2 179 – 218 111 – 135 Considerables. Poden fer descarrilar trens. Teulades arrencades
F3 219 – 266 136 – 165 Greus/Severs. Edificis grans poden ser ensorrats. Cases destruïdes
F4 267 – 322 166 – 200 Devastadors. Trens de 40 tones poden ser llançats fàcilment pels aires.
F5 > 322 > 200 Extremadament destructius. Arrasen tot el que troben. Conegut com a "Dit de Déu".