Estat de la mar: Escala Douglas
Grau Denominació Alçada onades
(metres)
Símbol
0 Mar plana 0
1 Mar arrissada 0 – 0,2
2 Marejol 0,2 – 0,5
3 Maror 0,5 – 1,25
4 Forta maror 1,25 – 2,5
5 Maregassa 2,5 – 4
6 Mar brava 4 – 6
7 Mar desfeta 6 – 9
8 Mar molt alta 9 – 14
9 Mar enorme > 14
Mar de fons