Intensitat huracans: Escala Saffir-Simpson
Categoria Vents sostinguts Alçada ones Pressió atmosfèrica centre Danys
Km/h mph
119 – 153 74 – 95 1.2–1.5 980 hPa Petites inundacions en zones costaneres. Algunes embarcacions malmeses. Pocs desperfectes en estructures sòlides.
154 – 177 96 – 110 1.8–2.4 965 – 979 hPa Inundacions en zones costaneres. Embarcacions i ports malmeses. Desperfectes en teulades, portes i finestres d'estructures sòlides.
178 – 209 111 – 130 2.7–3.7 945 – 964 hPa Inundacions greus en zones costaneres penetrant cap a l'interior. Destrucció d'embarcacions i ports. Desperfectes importants en estructures sòlides.
210 – 249 131 – 155 4.0–5.5 921 – 944 hPa Inundacions severes en zones costaneres penetrant varis quilòmetres cap a l'interior. Esfondrament d'estructures sòlides.
≥ 250 ≥ 156 ≥ 5.5 < 920 Devastació total. Destrucció de moltes estructures i zones agrícoles. Inundacions severes.
L'escala Saffir-Simpson d'intensitat dels huracans és una escala que mesura i classifica els huracans o ciclons tropicals d'acord amb la intensitat dels vents sostinguts. Va ser creada l'any 1969 per l'enginyer civil Herbert Saffir i el llavors director del Centre Nacional d'Huracans dels EUA, Robert Simpson.

L'escala Saffir-Simpson s'utilitza només per als huracans que es formen a l'Oceà Atlàntic i a l'Oceà Pacífic nord, a l'est de la línia internacional de canvi de data. Altres àrees del planeta, on els huracans reben altres denominacions (com ara ciclons, tifons o Willie-Willie) utilitzen els seus propis esquemes de classificació.

Es poden fer seguiments en diferents pàgines, entre elles, un parell d'enllaços en anglès:
http://www.nhc.noaa.gov/
http://tropic.ssec.wisc.edu/tropic.php