www.calonge-meteoweb.com

Extremes de l'any / Extremos del año / Extremes de l'année / This year's highs and lows
Temperatura i humitat / Temperatura y humedad / Température et humidité / Temperature and humidity
Temperatura màxima 35,3 °C 12:28  -  23/07/21
Temperatura mínima -1,5 °C 06:12   -   05/01/21
Punt de rosada màxima 23,6 °C 07:37  -  08/09/21
Punt de rosada mínima -14,3 °C 07:12  -  07/04/21
Temperatura aparent màxima (si temp <27°) 32,7 °C 14:06  -  14/08/21
Temperatura aparent mínima -10,9 °C 10:02  -  26/02/21
Sensació de fredor mínima -5,0 °C 01:05  -  04/01/21
Índex de Xafogor màxim 33,4 °C 12:28  -  23/07/21
Mínima més alta 23,4 °C 23/08/21
Màxima més baixa 6,5 °C 10/01/21
Humitat màxima 99 % 07:30  -  04/02/21
Humitat mínima 14 % 11:06  -  15/06/21
Màxima amplitut tèrmica 17,3 °C 23/07/21
Mínima amplitut tèrmica 1,4 °C 22/02/21
Pluja / Lluvia / La Pluie / Rainfall
Intensitat màxima 199,8 mm/hr 10:41  -  12/10/21
Intensitat màxima en una hora 17,2 mm 14:53  -  04/08/21
Dia de màxima precipitació 45,5 mm 09/01/21
Mes més plujós 68,7 mm 01/21
Període de sequera més llarg 24 days fins / hasta / jusqu'à / to 14/07/21
Període de precipitació més llarg 4 days fins / hasta / jusqu'à / to 02/05/21
Vent / Viento / Le Vent / Wind
Cop de vent màxim 265,0 km/h 10:01  -  26/02/21
Velocitat mitjana més alta durant 10 minuts 208,0 km/h 10:54  -  15/09/21
Màxima distància recorreguda pel vent 358,7 km 20/10/21
Pressió atmosfèrica d'ahir/ Presión atmosférica de ayer/ Pression atmosphérique hier / Yesterday's Pressure
Pressió màxima (Nivell mar) 1036,0 hPa 10:48  -  14/02/21
Pressió mínima (Nivell mar) 994,0 hPa 10:26  -  22/01/21

Ara
Ahora
Maintenant
Now
Indicadors
Indicadores
Indicateurs
Gauges
Avui
Hoy
Aujourd'hui
Today
Ahir
Ayer
Hier
Yesterday
Gràfiques
Gráficas
Graphiques
Trends

Ajuntament Calonge
Aquest mes
Este mes
Ce mois-ci
This month
Aquest any
Este año
Cette année
This year
Rècords
Récords
Records
Records
Rècords mensuals
Récords mensuales
Records mensuels
Monthly records
:forum:


Actualització / Actualización / Page mise à jour le / Page updated 28/10/2021 18:10:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)